Kolín

 

Městské divadlo Kolín

 

O divadle v dnešním slova smyslu můžeme v Kolíně mluvit  od přelomu osmnáctého a devatenáctého století. V této době se začínají ve městě zastavovat na "štaci" přespolní divadelní společnosti a i sami Kolíňáci se začínají postupně pokoušet o vlastní ochotnická představení. V říjnu roku 1883 se sešlo několik místních divadelních nadšenců a tématem schůzky bylo nové divadlo. 2. prosince je zahájena ustavující valná hromada Divadelního družstva. Cíl byl jasný - vybudovat v Kolíně novou reprezentativní divadelní budovu. Začíná se psát historie, která vyvrcholí za více jak půl století.

Hledání místa ale bylo obtížné a za dobu existence družstva bychom napočítali bezmála dvě desítky míst, kde se zvažovala stavba. Za nejpříhodnější byla od počátku považována klášterní zahrada, ale jednání s provinciátem řádu kapucínů nevedlo ke kýženému konci. V roce 1928 byl Divadelním družstvem zakoupen dům v Kutnohorské ulici, kde později divadlo vyrostlo. Tehdy však nebylo toto místo považováno za nejvhodnější a hledalo se dále. V roce 1933 družstvo zakoupilo novou parcelu tzv. Markusův dvůr na Pražském předměstí (na začátku Sokolské ulice) a zdálo se, že se konečně našlo to pravé a v souvislosti s vedle stojící budovou městské knihovny se uvažovalo o vybudování jakéhosi kulturního centra. Ale Ministerstvo národní obrany Československé republiky se rozhodlo zřídit v Kolíně divizní velitelství a nařídilo městu, aby vybralo vhodné místo. Město požádalo Divadelní družstvo o přenechání místa. Družstvo se tak opět vrátilo k původní lokalitě.

Vlastní slavnost položení základního kamene se konala
v úterý 28. září 1937 na svátek sv. Václava. Vypracování plánů na stavbu bylo zadáno vynikajícímu pražskému architektu Jindřichu Freiwaldovi, který v první polovině dvacátých let vybudoval v Kolíně řadu obytných budov a na náměstí budovu městské spořitelny (dříve OÚ a dnes MÚ). Jindřich Freiwald navrhl na svou dobu moderní divadlo stagionovského typu.

Otevření budovy nového divadla připadlo na 12. listopadu 1939. Ochotnický spolek "Tyl" předvedl hru "Strakonický dudák", kterou režíroval B. Růžička. Kolín dostal své vytoužené divadlo, které se svou funkcionalistickou architekturou řadí mezi významné architektonické stavby na území města.

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode