Roztoky u Prahy

Středočeské muzeum disponuje kvalitně vybavenými pracovišti pro konzervaci a restaurování předmětů z kovů, textilu, papíru, keramiky a dřeva, mimořádný význam má unikátní ozařovací pracoviště a plazmochemická laboratoř.  Pracovníci konzervátorského oddělení konzervují a restaurují sbírkové předměty Středočeského muzea a dle kapacitních možností  provádějí zakázky pro ostatní organizace, které nemají příslušné specialisty nebo nutné technické vybavení, případně pro soukromé osoby. Dále  poskytují muzeím metodickou i praktickou pomoc v oboru, zejména začínajícím kolegům a studentům, kteří zde absolvují odborné stáže. Muzeum není vybaveno pro restaurování výtvarných malířských a sochařských děl.

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode