Průmyslové výrobky

   

Stěžejními průmyslovými odvětvími jsou strojírenství, chemie a potravinářství. Škoda Mladá Boleslav se stala podnikem celostátního významu. Několika významnějšími podniky je zastoupeno i sklářství, keramika a polygrafie. Ústup zaznamenaly dříve tradiční obory těžba uhlí, ocelářství a kožedělný průmysl.

Ve srovnání s odvětvovou strukturou zaměstnanosti v Česku je v kraji nadprůměrně zastoupena průmyslová výroba a zemědělství, naopak podíl stavebnictví a služeb na celkové zaměstnanosti je nižší, oblast služeb však vykazuje v posledních letech progresivní růst.

 

Několika významnějšími podniky je zastoupeno i sklářství, keramika a polygrafie. Ústup zaznamenaly dříve tradiční obory těžba uhlí, ocelářství a kožedělný průmysl.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem v 1. až 3. čtvrtletí roku 2006 dosáhly téměř 346 mld. Kč

 

 V Nymburku vyrábí firma JDK spol. s.r.o. chladící zařízení, které se vyváží do celéhon světa.

Na našem území se nachází 5 elektráren (3 vodní a 2 tepelné)

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode