Školství

Počet škol a školských zařízení ve Středočeském kraji (dle jejich zřizovatelů)

 

Zřizovatel                                                                                             Počet                  
 obec                      954
 kraj                      191
 soukromá osoba                       57
 církev                       11
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy                         7
 CELKEM                     1220

Nejvíce škol má okres Kladno(59) a neméně okres Rakovník(29).

Průměrně na každý okres připadne 43,5 školy

Seznam vysokých škol

 

Škoda Auto Vysoká škola

Vysoká škola poskytuje vzdělání na bakalářském a navazujícím magisterském stupni v rámci studijního programu Ekonomika a management. Studium je nabízeno v prezenční i kombinované formě.

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

ARC-VŠPSV je první česká VŠ se specializací na politické vědy. Nabízí studium akreditovaného bakalářského studijního programu Politologie v prezenční i kombinované formě studia. U nás lze také studovat na Akademii 3.věku.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola nabízí Bc. i Mgr. studium v oborech Aplikovaná informatika, Finance a finanční služby, Řízení podniku, Marketingová komunikace, Pojišťovnictví, Veřejná správa. Poskytujeme i studium v anglickém jazyce BSBA a MBA.

Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o.

Soukromá VŠ nabízí bakalářské studium v oborech Podniková ekonomika a management, Marketing, Ekonomika a Management obchodu.

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.

Nabídka bakalářských studijních programů v oblasti mezinárodních teritoriálních studií a regionálních studií a bezpečnostně-právní činnosti.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE - Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy

Provoz účelového zařízení univerzity.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE - Školní zemědělský podnik v Lánech

Zabezpečení realizace hlavní činnosti univerzity. Tvorba podmínek pro odbornou výchovu a praktickou výuku studentů a odborné veřejnosti.

Fakulta biomedicínského inženýrství

Studium je zaměřeno na získání teoretických znalostí z matematiky, fyziky, chemie, biologie, anatomie a fyziologie člověka.

Výzkumná stanice Červený Újezd Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode