Obyvatelstvo

 31. března 2010 měl Středočeský kraj 1 251 801 obyvatel.

 Počet obyvatel se ve Středočeském kraji od jeho založení jako vyšší územněsprávní jednotky v roce 2000 neustále zvyšuje (z 1 115 038 v roce 2000 na 1 175 254 v roce 2006). Důvodem je zejména neustálý přírůstek stěhováním způsobený procesem suburbanizace – tedy přesunu bydlení z Prahy do jejího zázemí. Tento migrační nárůst je velmi výrazný zejména ve srovnání s ostatními kraji, protože v České republice výrazně migračně roste již jen Praha (10‰ v roce 2005).                                      

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode