Lesnictví

 

Středočeský kraj patří svou rozlohou 1 101 552 ha mezi největší kraje v České republice, avšak lesnatost je v rámci krajů České republiky, shodně s Jihomoravským krajem, nejmenší. Ve Středočeském kraji je 298 304 ha lesa (což představuje průměrnou lesnatost kolem 27 %). Lesy hospodářské, zaujímají největší plochu lesních porostů Středočeského kraje (cca 70 %). V lesích Středočeského kraje se převážně vyskytují jehličnaté dřeviny (okolo 72 % -> většinu tvoří smrk ztepilý - 32 % - a borovice lesní - 29 %). Mezi listnatými dřevinami dominují dub zimní, letní a habr obecný. Zastoupení dřevin není ideální, protože se na území kraje vyskytuje především dubovo-bukový lesní vegetační stupeň, který nejvíce vyhovuje dřevinám, jako je buk lesní, dub zimní nebo habr obecný. 

 

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode