Rybníkářství

Současné rybníkářství v České republice čerpá z bohaté kulturní, ale i odborné tradice našich předků. Svojí produkcí vysoce kvalitních tržních ryb a násady pro potřeby zarybňování rybářských revírů se české produkční rybářství řadí k nejpřednějším v evropském měřítku. Jeho produkce má v posledních letech u nás vzestupnou tendenci. Pro zajímavost, v roce 2007 bylo jenom ve Středočeském kraji vyprodukováno 88 registrovanými rybníkářskými subjekty přes 504 tun ryb, z čehož kapr představoval téměř 447 tun (89 %).

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode